8 Ocak 2013 Salı

İNTİHAL yani AŞIRMA (PLAGIARISM)Aşırılacak kadar beğenilen yazı yazan, bilimsel araştırmalar sonucu ortaya makaleler, kitaplar, fikirler koyan herkesin başına gelebilecek intihal olgusunun ne olduğu, bir tür sahtekarlık ve hırsızlık kabul edilen intihalde bulunmanın suç olduğu ve eseri, fikri aşırılan tarafından  hukuk yoluna başvurulabileceği yararlı bilgisini paylaşmanın faydalı olacağına inandığından, kaynaklarını göstererek intihalin de sayfalarımda yer almasını istedim.

İNTİHAL yani AŞIRMA (PLAGIARISM


Bilimde, sanatta emek  ve zaman harcanarak hazırlanıp ortaya çıkarılmış eserlerden başkalarınca ödünç ifade alınması ve o eserlerin başkalarınca kendilerine aitmiş gibi gösterilmeleri  olgusunun (PLAGIARISM) Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde  'AŞIRMA'  olarak verilmektedir.


Aşırma, bir kişinin kaynak göstermeksizin başka kişilerin ifade, buluş, düşünce ve fikirlerini kendisine aitmiş gibi kullanması, göstermesi yani çalıntı eser sahibi olmasıdır. Bir tür sahtekârlık,  hırsızlık olan intihalin en sık rastlanan türleri:


1.    Alıntı ifadeler ve fikirlerin nereden alındığına dair  kaynak göstermemek,

2.    Ödünç alınan ifadeleri, tırnak içinde yazmamak ve kaynak göstermemek

İntihal bilinçli olarak veya kaza eseri oluşabilir.

"Bırakılan cisimler yere düşer" veya "II. Dünya Savaşı 1945'de sona erdi" gibi cümlelerde kaynak gösterilmemesi intihal sayılmaz. Zira bu tür yaygın bilgileri, gerçekleri içeren cümleleri yazan kişinin, bunları bulan, ilk düşünen ve ortaya koyan kişi olmadığı zaten açıktır. Böyle yaygın bilgi veya gerçek kabul edilen konularda kaynak göstermemek, intihal yaratmaz.

Aşırılmış fikir ve eserler için hukuki yollara başvurulmaktadır.

Başkalarına ait fikirler alıntı yapılırken, yeni cümlelerle ifade edilseler bile kaynak gösterilmesi gerekir.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntihal

İntihal konusunda başvurulacak kaynak makale: TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi,Sayı 533, Nisan 2012

Paylaş :

0 yorum:

Yorum Gönder

İzleyiciler

En çok Okunanlar

Arsiv

Follow by Email

Toplam da

Copyright © Acemidemirci